คุยด้วยไมตรี
อาสาดูแลใจผู้สูญเสียในสถานการณ์โควิด

“คุยด้วยไมตรี” คือกลุ่มอาสาสมัครที่มีทักษะในการดูแลใจผู้เผชิญความสูญเสียในสถานการณ์โควิด เราให้บริการรับฟัง ให้คำปรึกษา แนะนำเครื่องมือและแนวทางดูแลความโศกเศร้าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เรารับการส่งต่อผู้สูญเสียจากหน่วยงานดูแลแบบประคับประคอง (Pallaitive Care) และบุคคลที่ต้องการเพื่อนรับฟังในช่วงเวลาแห่งความสูญเสีย โดยจะให้บริการหลังได้รับข้อมูลภายใน 48 ชั่วโมงหลังอาสาสมัครได้รับข้อมูล

คุณสมบัติผู้รับบริการ

  • กำลังดูแลผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิต หรือ
  • เป็นผู้สูญเสียบุคคลใกล้ชิดในช่วงสถานการณ์โควิด
  • ไม่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในระหว่างใช้ยาจิตเวช



ดำเนินงานโดย

ดำเนินงานโดยโครงการชุมชนกรุณา กลุ่ม Peaceful Death